ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 100,912
ỨNG DỤNG LOGIC MỜ CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU TRÊN ĐỘNG CƠ XE LU HAMM
APPLICATION OF FUZZY LOGIC FOR FAULT DIAGNOSIS OF THE ENGINE FUEL SYSTEM OF HAMM ROLLER
 Tác giả: Phạm Quốc Thái*, Huỳnh Đức Trí
Đăng tại: Vol. 18, No. 5.1, 2020; Trang: 96-100
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Logic mờ được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như: kỹ thuật, y học, điều khiển học, kinh tế. Ứng dụng điều khiển mờ trong điêu khiển và chẩn đoán các hệ thống trên ô tô và máy chuyên dụng đang dần được quan tâm trong những năm gần đây. Bài báo trình bày nghiên cứu xây dựng logic mờ trong việc chẩn đoán trạng thái kỹ thuật của hệ thống nhiên liệu trên động cơ lắp trên xe Lu Hamm. Hệ mờ chẩn đoán được xây dựng bao gồm các bước: chọn thông số vào-ra, xây dựng đặc trưng thông số, xây dựng tập luật với quy tắc mờ Mamdani được chọn và giải mờ bằng phương pháp trọng tâm. Mô phỏng hệ thống được thực hiện bằng công cụ Fuzzy Logic Designer trong phần mềm Matlab. Kết quả mô phỏng cho thấy, hệ mờ chẩn đoán được thực hiện rất thuận lợi, nhanh chóng và hiệu quả với kết quả chính xác và tin cậy.
Từ khóa: Logic mờ; hệ thống cung cấp nhiên liệu; động cơ diesel; chẩn đoán kỹ thuật; xe Lu Hamm
Abstract:
Fuzzy logic is widely studied and applied in many fields, such as engineering, medicine, cybernetics, and economics. The application of fuzzy logic in controlling and diagnosing systems of automobiles and specialized machines has attracted increasing interest in recent years. This paper presents research on fuzzy logic in the fault diagnosis of the engine fuel system of Hamm roller. The fuzzy diagnostic system is built up including the following steps: selecting the input and output parameters, setting the parameter characteristics, developing a rule set with Mamdani fuzzy rule, and defuzzification with the centiod method. The simulation of the designed fuzzy system is performed with the toolbox of Fuzzy Logic Designer in Matlab software. The results show that the diagnostic fuzzy system has performed smoothly and effectively with accurate and reliable results.
Key words: Fuzzy logic; fuel system; technical diagnostics; diesel engine; Hamm roller
Tài liệu tham khảo:
[1] Yi Lu, Tie Qi Chen and B. Hamilton, "A fuzzy system for automotive fault diagnosis: fast rule generation and self-tuning," IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2000, vol. 49, no. 2, pp. 651-660.
[2] Zahi Sabeh, José Ragot, Frédéric Kratz, "Structured hypothesis test-based diagnosis: application to a common rail diesel injection system," International Mediterranean Modeling Multiconference, 2004.
[3] M. Kluczyk and A. Grządziela, "Vibration diagnostics of common rail injectors," Journal of Marine Engineering & Technology, 2017, vol. 16, no. 4, pp. 177-184.
[4] E. Song, Y. Ke, C. Yao, Q. Dong and L. Yang, "Fault Diagnosis Method for High-Pressure Common Rail Injector Based on IFOA-VMD and Hierarchical Dispersion Entropy," Entropy, 2019, vol. 21, no. 10, p. 923.
[5] M. Baban, C. Baban, C. Bungau, G. Dragomir and R. Pancu, "Estimation of the Technical State of Automotive Disc Brakes Using Fuzzy Logic," International Journal of Computers Communications & Control, 2014, vol. 9, no. 5, pp. 531.
[6] Y. L. Murphey, Abul Masrur, ZhiHang Chen and BaiFang Zhang, "A fuzzy system for fault diagnostics in power electronics based brake-by-wire system," NAFIPS 2005 - 2005 Annual Meeting of the North American Fuzzy Information Processing Society, Detroit, MI, USA, 2005, pp. 326-331.
[7] D. Modi, Z. Padia and K. Patel, "Fuzzy Logic Anti Lock Brake System," International Journal of Scientific and Engineering Research, 2012, pp. 1-8.
[8] Nguyễn Tiến Hán, Ngô Xuân Tuấn, Ngô Quang Tạo and Nguyễn Thế Anh, “Nghiên cứu chẩn đoán tình trạng kỹ thuật của hệ thống nhiên liệu động cơ D4DB bằng lý thuyết tập mờ”, VCME 2018.
[9] Nguyễn Khắc Trai. Kỹ thuật chẩn đoán ô tô. trường Đại học Giao thông Vận tải: Giao thông vận tải, 2007.
[10] Lê Hoài Đức. Chẩn đoán và bảo dưỡng kỹ thuật động cơ đốt trong. trường Đại học Giao thông vận tải: Giao thông vận tải, 2008.
[11] Nguyễn Xuân Tuấn. “Ứng dụng lý thuyết tập mờ trong chẩn đoán trạng thái kỹ thuật của hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ Diesel.” Luận văn thạc sĩ kỹ thuật, 2009.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 100,912