ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226

Tạp chí SỐ 2(63).2013, QUYỂN 2

Bìa                    Mục lục                    
TTTiêu đềLượt xemTrang
1THE USE OF INDUCTIVE CONSCIOUSNESS-RAISING ACTIVITIES IN PROMOTING ENGLISH USE AND IMPROVING GRAMMATICAL KNOWLEDGE
Tác giả:  Ta Thanh Binh, Nguyen Thi Huong Lan
20741
2USING ROLE-PLAY SIMULATION IN TEACHING INTERPRETING FOR ENGLISH MAJOR UNDERGRADUATES
Tác giả:  Le Thi Giao Chi
229511
3TOWARDS WRITING A BETTER REPORT
Tác giả:  Pham Huu Duc
222920
4THE USE OF FIGURATIVE LANGUAGE IN ENGLISH LITERATURE
Tác giả:  Truong Thuy Duong, Le Thi Yen Nhu
164131
5LANGUAGE TRANSFER IN CLASSROOM COMMUNICATION AND LANGUAGE LEARNING
Tác giả:  Hoang Thi Thu Ha
168840
6Designing a Syllabus for Teaching “Advanced English” to International Studies Majors at the University of Danang, University of Foreign Languages
Tác giả:  Nguyễn Thị Quỳnh Hoa*
261147
7IELTS SELF-STUDY ASSESSMENT OF HIGH-QUALITY FIRST-YEAR STUDENTS THROUGH ASSIGNMENT PORTFOLIOS -- A CASE-STUDY IN FOREIGN TRADE UNIVERSITY
Tác giả:  Tran Thi Trung Hieu
234653
8CLASSROOM –BASED ASSESSMENT IN TEACHING ENGLISH IN THE CONTEXT OF VIETNAM
Tác giả:  Huynh Ngoc Mai Kha
184158
9A STUDY OF DIFFICULTIES FACED BY EFL TEACHERS IN TEACHING LISTENING AT HIGH SCHOOLS IN NGHE AN PROVINCE, VIETNAM (A CASE STUDY WITH CURRENTLY USED TEXTBOOK "TIENG ANH 11”)
Tác giả:  Lưu Quý Khương, Phung Nguyen Quynh Nga
209764
10FREE TELECOLLABORATION 2.0 FOR ONLINE INTERCULTURAL EXCHANGES: SOME INSIGHTS FOR ENGLISH LANGUAGE EDUCATION IN VIETNAM
Tác giả:  Bui Thi Khoi Nguyen
177770
11STUDENTS’ ABILITY IN USING ENGLISH COLLOCATIONS: AN ANALYSIS OF VIETNAMESE EFL LEARNERS
Tác giả:  Tran Thi Chau Pha, Nguyen Thi Ha
180279
12A CORPUS-BASED ANALYSIS OF MITIGATION MARKERS COMBINED WITH DEONTIC MUST IN BRITISH AND AMERICAN AMBASSADORIAL SPEECHES
Tác giả:  Trần Hữu Phúc
213487
13POLITENESS STRATEGIES FOR MAINTAINING ENGLISH AND VIETNAMESE CONVERSATIONS
Tác giả:  Nguyen Thi My Phuong, Dang Thi Chung Thuy
197392
14A CRITICAL ANALYSIS OF INTERCULTURAL COMPETENCE DEVELOPMENT IN 11TH GRADE ENGLISH TEXTBOOK FROM THE ENGLISH AS INTERNATIONAL LANGUAGE (EIL) PERSPECTIVE
Tác giả:  Luong Thi Huong Thao
189998
15VIETNAMESE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS’ PERSPECTIVES ON TEACHING AND LEARNING IN THE ASIA-PACIFIC REGION
Tác giả:  Toni Dobinson
1775103
16AN OFFLINE ASSESSMENT OF SPEAKING SKILL WITH THE HELP OF MODERN TECHNOLOGY
Tác giả:  Tran Le Nghi Tran
1803112
17A DISCOURSE ANALYSIS OF STOCK MARKET NEWS IN ENGLISH AND VIETNAMESE
Tác giả:  Tran Nguyen Hoang Trang, Lưu Quý Khương
2010118
18“MAY I HELP YOU?” : INVESTIGATING ENGLISH USE IN THE HOSPITALITY INDUSTRY IN VIETNAM
Tác giả:  Vu Thi Hong Van, Katie Dunworth
1948125
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226