ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226
ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TIẾNG NHẬT CỦA KHOA NHẬT – HÀN – THÁI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THEO QUAN ĐIỂM HÌNH THÀNH NĂNG LỰC
INCREASING TRAINING ANDQUALITY IMPROVEMENT OF JAPANESE TEACHERS IN JAPANESE-KOREAN-THAI DEPARTMENT IN THE COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES - UNIVERSITY OF DANANG IN THE COMPETENCE POINT OF VIEW
 Tác giả: Tăng Thanh Mai*
Đăng tại: Số 7(68).2013; Trang: 71-76
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo là yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi cơ sở đào tạo, do đó phải xét các yếu tố tác động đến chất lượng đào tạo đó là nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên… trong đó chất lượng đội ngũ giảng viên là yếu tố quan trọng và then chốt ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng đào tạo. Để đào tạo những con người có năng lực trí tuệ, có khả năng sáng tạo và thích ứng, có khả năng hành động, tự học tự nghiên cứu nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng thì chất lượng của đội ngũ giảng viên cũng đòi hỏi phải tăng lên không ngừng. Trên cơ sở lý luận, phân tích, đánh giá thực trạng đội ngũ giảng viên tiếng Nhật của Khoa Nhật - Hàn - Thái, bài báo đề xuất các biện pháp trong việc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên tiếng Nhật tại trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
Từ khóa: Đội ngũ giảng viên; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ; Chất lượng đào tạo; giảng viên đại học; NL giảng viên
Abstract:
Increasing training – quality is the main task and requirement of every college; therefore, it is necessary to consider such affecting factors as: content, curriculum methodology, infrastructure, staff…among which, teachers are the most important factor that can increase the training quality. In order to train students who have intellectual ability, creativity, reaction, and self – study to meet the employers’ requirements, the quality of teachers have to be gradually increased. Based on the analyzes and assessment of the present staff of Japanese group, some suggestions are given to increasing the training, the quality improvement of Japanese teachers in Japanese – Korean – Thai Department in the College of Foreign Languages – University of Danang
Key words: staff; training, improvement of lecturers’ quality; quality of training; lecturers; lecturer’s ability

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226