ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226
ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU NGÀNH DƯỢC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
EVALUATING STOCKS OF ENTERPRISES IN PHARMACEUTICAL INDUSTRY LISTED ON VIETNAMESE STOCK MARKET
 Tác giả: Võ Thị Thúy Anh*, Ngô Minh Thu Trang
Đăng tại: Số 7(68).2013; Trang: 107-111
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Trên cơ sở vận dụng hai kỹ thuật định giá cơ bản là kỹ thuật chiết khấu dòng tiền và kỹ thuật định giá so sánh dựa vào P/E, chúng tôi xác định giá cổ phiếu ngành dược. Kết quả nghiên cứu cho thấy cổ phiếu ngành dược đang được thị trường định giá cao và chỉ phù hợp với đầu tư trong ngắn hạn chứ không phù hợp với đầu tư dài hạn. Việc định giá cổ phiếu cần được tiến hành định kỳ do các thông số đầu vào của cả hai mô hình đều không có tính ổn định. Kỹ thuật chiết khấu dòng tiền sẽ chính xác hơn nếu cổ phiếu đã có thời gian niêm yết dài và hoạt động của công ty tương đối ổn định. Kỹ thuật định giá so sánh dựa trên P/E chuẩn phụ thuộc vào mặt bằng giá chung của thị trường trong từng thời kỳ.
Từ khóa: Định giá; cổ phiếu; ngành dược phẩm; Việt Nam; đầu tư.
Abstract:
We apply the two fundamental stock valuation techniques; namely, discounted cash flow and relative valuation techniques based on P / E ratio in pricing the stocks in the pharmaceutical industry. The research results indicate that pharmaceutical stocks are overvalued by the market and appropriate for short term investment, but not for long-term investments. The valuation of shares should be conducted periodically since the input parameters of the both models are not highly stable. The discounted cash flow technique would be more accurate if the stock was already listed long-time and the performance of the company was relatively stable. Evaluation techniques based on comparing the P / E benchmark depends on the general price level of the market from time to time, so this relative price is just a price at the time when the stock is evaluated.
Key words: Evaluation; stock; pharmaceutical industry; VietNam; Investment.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226