ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226
ĐẶC ĐIỂM CỦA TỪ LÁY ÂM ĐẦU TRONG TIẾNG JRAI
CHARACTERISTICS OF THE REDUPLICATION OF INITIAL SOUNDS IN JRAI LANGUAGE
 Tác giả: Hồ Trần Ngọc Oanh*
Đăng tại: Số 7(68).2013; Trang: 82-86
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Bài viết này tập trung trình bày những vấn đề cơ bản về Đặc điểm của từ láy âm đầu trong tiếng Jrai. Qua việc khảo sát các dạng của từ láy âm đầu trong tiếng Jrai; chúng tôi nhận thấy từ láy âm đầu trong tiếng Jrai khá phong phú về mặt kiểu loại. Thường gặp trong ngôn ngữ này là cách láy nhân đôi đơn vị gốc, tạo nên các từ láy có yếu tố thứ nhất giống hoàn toàn với đơn vị gốc, yếu tố thứ hai có sự khác biệt ở phần vần (hoặc cả vần, hoặc âm chính trong vần, hoặc phụ âm cuối trong vần). Đồng thời, những kiểu biến đổi trong từ láy âm đầu tiếng Jrai không phải là sự giống hay khác nhau tùy tiện, mà là sự biến đổi có quy tắc và xảy ra trong hàng loạt từ láy. Điều này đã tạo nên ý nghĩa khái quát chung cho các từ láy và sự uyển chuyển, tiết tấu trong lời nói của người Jrai.
Từ khóa: từ láy; từ láy âm đầu; tiếng Jrai; cách biến đổi; quy tắc
Abstract:
This article is aimed to present the characteristics of the reduplications of intial sounds in Jrai language. By examining the shape of the reduplications of intial sounds in Jrai language, we found that the types of reduplications of intial sounds in Jrai language are very plentiful. Common is how to duplicate original units, to create the reduplications which have the first element identical to the original unit, the second element is the difference in spelling (or even rhyme, or the sound of rhyme, or the final consonant rhyme). At the same time, the ways of changing of the reduplications of intial sounds in Jrai language is not the same or arbitrarily different, which is found in the rules and the series occured. This made the general sense for the reduplications and the flexibility, the rhythm of the words Jrai.
Key words: reduplication; the reduplications of intial sounds; Jrai language; the ways of changing; the rules.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226