ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226
ĐẶC TÍNH SƯ PHẠM CỦA GIAO TIẾP QUA CÔNG NGHỆ
PEDAGOGICAL FEATURES OF COMPUTER-MEDIATED COMMUNICATION
 Tác giả: Nguyễn Văn Long*
Đăng tại: Số 7(68).2013; Trang: 37-42
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Bài viết đi sâu phân tích các tính năng khoa giáo của giáo tiếp quan công nghệ (GTQCN). Các đặc điểm sư phạm này bao gồm: tăng động cơ học tập, hỗ trợ học tích cực, khuyến khích học suy ngẫm, nâng cao tính tự chủ của người học,và cuôi cùng là hỗ trợ phương thức học nhóm. Tất cả những đặc điểm này được cho là những yếu tố cần thiết trong giáo học pháp hiện đại, đặc biệt là phương pháp dạy và học ngoại ngữ, nhìn từ thuyết ‘văn hóa xã hội’ của Vygotsky. GTQCN đã cung cấp hàng loạt các lợi thế tiềm năng cho các phát triển văn hóa và xã hội cùng với năng lực ngôn ngữ. GTQCN đã chứng tỏ mình là công cụ trung gian hiệu quả khuyến khích sự xuất hiện của cộng đồng diễn ngôn lấy người học làm trung tâm.
Từ khóa: CMC; CALL; EFL; Giáo học pháp; Thuyết văn hoá xã hội
Abstract:
The paper investigates various pedagogical features of computer-mediated communication. These educational characteristics of CMC include: increasing motivation, supporting active learning, promoting reflective learning, enhancing learner autonomy, and fostering collaborative learning. All these features are believed to play significant roles in modern teaching methodology, especially in teaching and learning foreign languages, viewed from Vygotsky’s sociocultural theory. CMC provides education with potential advantages in the social and cultural development, along with language capacity. CMC proves itself to be an effective medium in encouraging the growth of the discourse community in learner-centred approach. These educational features have been resulted in from a variety of studies in Vietnam and abroad.
Key words: CMC; CALL; EFL; methodology; sociocultural theory

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226