ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226
HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
STUDENTS’ SELF – STUDY AT DANANG UNIVERSITY OF EDUCATION - CURRENT SITUATION AND SOLUTIONS
 Tác giả: Nguyễn Thị Hương*
Đăng tại: Số 7(68).2013; Trang: 25-30
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu đặt ra với giáo dục đại học Việt Nam hiện nay là vấn đề biến quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục, tăng cường hoạt động tự học của sinh viên. Tự học là một hình thức học tập phù hợp giúp sinh viên có khả năng chủ động trong việc lĩnh hội các tri thức khoa học và những kỹ năng cần thiết. Tổ chức hoạt động tự học một cách hợp l‎‎ý‎‎, khoa học, có chất lượng, hiệu quả là trách nhiệm không chỉ ở sinh viên mà còn là sự nghiệp đào tạo của các trường đại học ở Việt Nam hiện nay. Qua khảo sát hoạt động tự học của sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, chúng tôi đã nhận thấy những bất cập đòi hỏi phải khắc phục trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, bài báo xin mạnh dạn đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường khả năng tự học cho sinh viên, nâng cao chất lượng đào tạo của trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.
Từ khóa: Tự học; sinh viên; giảng viên; khảo sát; đại học
Abstract:
In the current period, requirements for the Vietnamese higher education today are the ways that turn the process of education into the process of self-education, promoting students’ self-study. Self-study is a suitable education form that helps students to be able to take initiatives in acquiring scientific knowledge and necessary skills. Efficient, scientific, logical self-study organization is the responsibility of not only students but also universities in Vietnam today. Through the survey about students’ self-study at Danang University of Education, we have found the inadequacies that require to be overcome in the near future. On that basis, this article will boldly propose some measures to promote students’ self-study capability, improving the quality of training at Danang University of Education.
Key words: Self-study; students; lecturers; survey; university

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226