ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TỪ ĐIỂN TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ 2 KHOA TIẾNG ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
AN INVESTIGATION INTO THE USE OF ENGLISH MONOLINGUAL DICTIONARY BY THE SECOND-YEAR STUDENTS OF THE UFL ENGLISH DEPARTMENT
 Tác giả: Nguyễn Ngọc Nhật Minh*, Hồ Thị Minh
Đăng tại: Số 7(68).2013; Trang: 43-48
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Trong môi trường học ngoại ngữ, nhất là học tiếng Anh hiện nay, việc sử dụng từ điển sao cho hợp lý và hiệu quả là một vấn đề rất đáng được quan tâm. Đặc biệt đối với sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh, từ điển tiếng Anh đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình tiếp thu ngôn ngữ đích. Vì vậy, một cuộc khảo sát được thực hiện nhằm làm rõ tình hình sử dụng từ điển tiếng Anh để hỗ trợ việc học của sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành tiếng Anh tại Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng. Bài báo đưa ra các số liệu thống kê cụ thể, tin cậy về tình hình sử dụng từ điển tiếng Anh của sinh viên năm 2 chuyên ngành Tiếng Anh tại Đại học Ngoại Ngữ. Từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá khách quan về việc sử dụng từ điển tiếng Anh của các sinh viên nói trên và đề xuất một số ứng dụng trong hoạt động dạy và học.
Từ khóa: học ngoại ngữ; học tiếng Anh; từ điển tiếng Anh; cách sử dụng từ điển; sinh viên chuyên ngành tiếng Anh
Abstract:
In learning foreign languages, especially learning English, how to use dictionaries efficiently has become one of the most important issues. For students of English major, the use of monolingual dictionaries is considered remarkably significant to the target language acquisition. Therefore, a survey was conducted to clarify how English major students in their second year at the College of Foreign Languages use monolingual dictionaries to support their studying. This article releases specific and reliable statistics with regard to the use of monolingual dictionaries among those students, from which objective judgement and evaluations are made towards the matter, followed by several implications for learning and teaching activities.
Key words: learning foreign languages; learning English; monolingual dictionaries; use of dictionaries; students of English major

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226