ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226
NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
A STUDY ON IMPROVING THE TEACHING OF ENGLISH SPEAKING SKILL FOR NON-ENGLISH MAJOR STUDENTS AT THE UNIVERSITY OF DANANG (UD)
 Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Phượng*
Đăng tại: Số 7(68).2013; Trang: 87-92
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Bài viết “Nghiên cứu cải tiến quá trình giảng dạy kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ của Đại học Đà Nẵng” nhằm phân tích thực trạng giảng dạy kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ tại các trường đại học thành viên thuộc ĐHĐN. Theo đó, các nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng cũng được đề ra trên cơ sở cải tiến phương pháp giảng dạy, phương tiện phục vụ giảng dạy - học tập và cơ chế quản lý và phát triển chuyên môn cho giảng viên nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực góp phần vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.
Từ khóa: cải tiến; kỹ năng nói tiếng Anh; sinh viên không chuyên ngữ; thực trạng; giải pháp
Abstract:
The paper “A Study of Improving the Teaching of Speaking Skill for Non-English Major Students at the University of Danang (UD)” is aimed to investigate the present situation of teaching English speaking skill for non-English major students at the member colleges – UD. Then, some solutions to improving the teaching quality of the English speaking skill for non-English major students at UD are suggested based on the improvement of the teaching methodology, teaching facilities, managerial mechanism and professional development for teachers in order to create positive changes contributing to the development of the quality of human resources serving the cause of socio-economic development in the Central provinces, the Highlands and the whole country.
Key words: improve; the English speaking skill; non-English major students; present reality; solutions

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226