ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226
NGHIÊN CỨU SO SÁNH ĐỐI CHIẾU THÀNH NGỮ MANG HÀM Ý KHEN VÀ CA NGỢI GIỮA TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
A STUDY OF IDIOMS RELATED TO COMPLIMENT AND APPRECIATION (ENGLISH VERSUS VIETNAMESE)
 Tác giả: Hồ Vũ Khuê Ngọc, Nguyễn Ái Ngân*
Đăng tại: Số 7(68).2013; Trang: 77-81
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Thành ngữ luôn phản ánh và chuyển tải những nét đặc trưng văn hóa của một ngôn ngữ và quốc gia. Vì vậy, việc nghiên cứu đối chiếu thành ngữ và ứng dụng những kết quả nghiên cứu phục vụ cho việc giảng dạy và học ngoại ngữ sẽ giúp người học tăng cường hiệu quả giao tiếp và làm chủ ngôn ngữ đích. Bài nghiên cứu so sánh và đối chiếu những đặc điểm giống và khác nhau của 300 thành ngữ mang hàm ý khen và ca ngợi giữa hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt về ba khía cạnh cú pháp - cấu trúc, từ vựng - ngữ nghĩa và những đặc trưng văn hóa được khắc họa trong các thành ngữ. Bên cạnh đó, bài nghiên cứu cũng đưa ra những khuyến nghị trong việc dạy và học tiếng Anh ở Việt Nam dành cho giáo viên và học sinh cũng như những phương hướng nghiên cứu, tìm hiểu cho các bài nghiên cứu liên quan.
Từ khóa: thành ngữ; hàm ý khen; ca ngợi; tiếng Anh; tiếng Việt
Abstract:
Idioms are heavily loaded with cultural information. Although they share some common ground, English idioms and Vietnamese idioms differ greatly due to cultural differences. Thus, there is a need to study idioms with the aim of helping Vietnamese learners of English improve their understanding of idioms and the target language. As a result, they can apply idioms in communication naturally and figuratively. This thesis is to study the syntactic, semantic and cultural features of popular English and Vietnamese idioms related to compliment and appreciation. 300 idioms in two languages together with numerous of examples from various sources are taken into consideration and full study. The findings show that there are interesting similarities and remarkable differences between English and Vietnamese in terms of syntactic, semantic and cultural features. In addition, this thesis also deals with the implications for teaching and learning English as a foreign language in Vietnam for teachers and students of English as well as for further study.
Key words: idioms; related to; appreciation; compliment; English; Vietnamese

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226