ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226
PHÂN TÍCH MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ANH
AN ANALYSIS OF THE EVALUATION MODEL FOR THE VIETNAM-UK UNIVERSITY PROJECT
 Tác giả: Dương Mộng Hà*
Đăng tại: Số 7(68).2013; Trang: 13-18
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Dự án Trường Đại học Việt Anh được thiết kế theo mô hình mới của một trường đại học đẳng cấp quốc tế dựa trên những kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất trong quản lý, giảng dạy và nghiên cứu của các trường hàng đầu tại Vương quốc Anh. Trường Đại học Việt Anh sẽ là một điển hình của khung chính sách mới về công tác quản trị, tài chính và đảm bảo chất lượng cho các trường đại học ở Việt Nam. Mục tiêu lâu dài của trường là trở thành một đại học nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam tại đó các mối quan hệ giữa đại học và doanh nghiệp được phát triển mạnh. Quá trình triển khai Dự án trường Đại học Việt Anh sẽ được thực hiện theo một số giai đoạn với mục tiêu và chỉ số đầu ra dự kiến khác nhau cho mỗi giai đoạn. Trong khuôn khổ bài báo này, tác giả sẽ phân tích các hoạt động chính và mô hình đánh giá Dự án trường Đại học Việt Anh cho giai đoạn ban đầu 2014-2018.
Từ khóa: Trường Đại học Việt Anh; trường đại học mô hình mới; trường đại học đẳng cấp quốc tế; trường đại học nghiên cứu; quy trình đánh giá; chỉ số đầu ra.
Abstract:
The VN-UK University project was designed following the new model of a world class university, taking advantage of experiences and best practices in teaching and research of top universities in the UK. The Vietnam- UK University will be an example of a new institutional frame in governance, finance and quality assurance to the universities in Vietnam. The long term goal of the university is to become a research-led university in Vietnam, in which the relationship between the university and enterprises is strongly developed. The implementation plan of the VN-UK University project includes multiple stages with different objectives and outcome indicators for each stage. In the limited framework of this paper, the author presents an analysis of the main activities and the evaluation model for this project in the first stage 2014-2018.
Key words: The VN-UK University; new model university; world class university; research led university; evaluation procedure; outcome indicator.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226