ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226
PHÂN TÍCH MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA BỀ MẶT ĐỆM VÀ NHIỆT ĐỘ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ANALYSES OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SURFACE AND TEMPERATURE IN DA NANG CITY
 Tác giả: Hoàng Thị Diệu Huyền, Lê Ngọc Hành*
Đăng tại: Số 7(68).2013; Trang: 31-36
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Nhiệt độ bề mặt và các loại mặt đệm có mối quan hệ mật thiết với nhau. Cùng với quá trình đô thị hóa, việc chuyển đổi từ đất nông nghiệp có mặt đệm chủ yếu là thực vật sang các mặt đệm không thấm như nhà ở, giao thông, nhà xưởng… tất cả đã làm tăng hấp thu năng lượng mặt trời và làm cho nhiệt độ tăng cao. Đà Nẵng là thành phố có quá trình đô thị hóa đang diễn ra rất mạnh mẽ. Việc chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp là tất yếu và sẽ hình thành nhiều bề mặt không thấm. Kết quả làm cho nhiệt độ khu vực đô thị cao hơn so với các khu vực ngoại thành. Vì thế, việc nghiên cứu mối tương quan giữa bề mặt đệm và nhiệt độ của thành phố có ý nghĩa quan trọng. Đây là tư liệu tham khảo để phục vụ công tác quản lý và quy hoạch phát triển thành phố trong thời gian đến. Viễn thám nhiệt kết hợp với GIS là công cụ hiệu quả để nghiên cứu mối tương quan này.
Từ khóa: Viễn thám nhiệt; nhiệt độ; đô thị hóa; tương quan; bề mặt đệm
Abstract:
Surface temperature together with various types of buffer have close relationships In the process of urbanization, the conversion of agricultural land with mostly surfaces soil and vegetation into impervious buffering surfaces such as houses, transportation roads, factories..., which all increase the absorption of solar energy so that the temperature increases. The process of urbanization is taking place vehemently in Danang City. The conversion of agricultural land into non-agricultural land is inevitable and it will create many impervious surfaces. As a result, the temperature of urban areas is higher than in suburban areas. Therefore, the study of the relationships between surface pattern and the temperature of the city has important implications. The combination of heating remote sensing and GIS are effective tools to study these relationships.
Key words: heating remote sensing; temperature; urbanization; correlate; surface

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226