ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CHO SINH VIÊN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP TRONG ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
STUDENT COUNSELING OF ACADEMIC ADVISORS IN CREDIT-BASED TRAINING AT THE UNIVERSITY
 Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương*
Đăng tại: Số 7(68).2013; Trang: 54-59
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Đào tạo theo tín chỉ là bước đi quan trọng trong nền giáo dục nước nhà nhằm đem lại những lợi ích thiết thực cho người học đồng thời hướng tới nền tri thức quốc tế. Để thực hiện tốt chương trình đào tạo theo tín chỉ, hoạt động tư vấn cho sinh viên của cố vấn học tập được xem là một mắt xích quan trọng. Kết quả nghiên cứu từ 1565 sinh viên; 245 cố vấn học tập ở 17 trường đại học trong cả nước cho biết, các nhóm vấn đề mà SV cần được tư vấn là: học tập (31,22%); định hướng nghề nghiệp (30,05%); cuộc sống – sinh hoạt (28,07%) và những vấn đề tình cảm - tâm lý (26.85%). Nghiên cứu về nhu cầu tư vấn của SV và đánh giá của CVHT về hoạt động này trong thời gian qua giúp cho chúng ta có cái nhìn tổng quan và đề xuất được một số biện pháp phát huy hiệu quả của hoạt động này, nhằm góp phần đem lại hiệu quả giáo dục ở bậc đại học.
Từ khóa: Cố vấn học tập; tư vấn học tập; đào tạo tín chỉ; sinh viên; đại học
Abstract:
Credit-based training is an important step in the country's education, bringing practical benefits to learners, and towards international intellectual knowledge. For a better implementation of credit-based training, advisory activities conducted by student advisors are considered to be important links. The study results based on 1565 students; 245 academic advisors at 17 universities in our country showed that a series of problems that need to be consulted imcludes: learning (31.22%); career orientation (30.05%); life – living activities (30.05%) and also emotional, psychological problems (26.85%). In the recent years, the researches on student counseling demand and academic advisors’ evaluation have helped us initiate an overview of this activity and proposed a number of measures to promote the efficiency of advising, contributing to the effectiveness in higher education.
Key words: Keywords: academic advising; academic counseling; training credit; student; university

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226