ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226
THUYẾT NĂNG LỰC ĐA PHƯƠNG DIỆN VỚI VIỆC DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH Ở BẬC TIỂU HỌC
THE THEORY OF MULTIPLE INTELLIGENCES AND ENGLISH TEACHING-LEARNING AT PRIMARY SCHOOL LEVEL
 Tác giả: Bùi Thị Ngọc Anh*
Đăng tại: Số 7(68).2013; Trang: 1-6
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Nghiên cứu và thực tế chứng minh rằng việc học ngoại ngữ ở trẻ em, đặc biệt là học tiếng Anh bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Một yếu tố quan trọng là Thuyết năng lực đa phương diện, The Theory of Multiple Intelligences (Howard Gardner, 1983), được gọi tắt là thuyết MI. Thuyết này đề cập khả năng tư duy và sở trường đa dạng của con người. Bài viết sẽ giới thiệu Thuyết năng lực đa phương diện và vai trò của thuyết trong giáo dục. Đặc điểm học ngoại ngữ ở trẻ em và sự ảnh hưởng của Thuyết MI với quá trình trẻ em lĩnh hội ngôn ngữ cũng được phân tích. Phần trọng tâm của bài viết là hướng vận dụng Thuyết MI vào việc thiết kế bài giảng và hoạt động dạy học nhằm kích thích khả năng tư duy đa dạng của trẻ và tạo cơ hội đồng đều cho người học.
Từ khóa: Năng lực đa phương diện; trẻ em học ngoại ngữ; sở trường; hoạt động dạy-học; cơ hội bình đẳng.
Abstract:
It is widely known that children’s foreign language learning, typically English learning, is influenced by a number of factors. Of these factors, the Theory of Multiple Intelligences known as The MI theory (Howard Gardner, 1983), which deals with a wide range of cognitive abilities in individuals, is reported to have profound effects on the way children learn a foreign language. This paper is to introduce the MI Theory and its significant role in education. Characteristics of children’s language learning and the influence of the MI Theory on this process are also discussed. The final part focuses on the application of the MI theory in planning the lesson and designing classroom activities at primary school level.
Key words: Theory of Multiple Intelligences; children’s foreign language learning; cognitive abilities; primary clasroom activities; equal opportunities.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226