ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226
VAI TRÒ CÚ PHÁP CỦA GIA TỐ TIẾNG ANH TRONG DỊCH THUẬT ANH - VIỆT
SYNTACTIC ROLES OF ENGLISH ADJUNCTS IN ENGLISH-VIETNAMESE TRANSLATION
 Tác giả: Lê Tấn Thi*
Đăng tại: Số 7(68).2013; Trang: 100-106
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Trong quá trình dạy môn biên dịch tiếng Anh, qua khảo sát và thực tiễn giảng dạy, chúng tôi nhận thấy một trong những trở ngại lớn mà sinh viên mắc phải khi dịch một văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt là do không nắm bắt được các đặc điểm cú pháp của gia tố trong câu tiếng Anh. Điều này trong thực tế ảnh hưởng tiêu cực đến việc học tập biên dịch Anh - Việt thương mại tại khoa tiếng Anh chuyên ngành trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Mục đích nghiên cứu là phân tích vai trò, tầm quan trọng của chức năng cú pháp của gia tố trong câu tiếng Anh nhằm ứng dụng vào việc giảng dạy và thực hành biên dịch Anh - Việt tiếng Anh chuyên ngành nói chung và tiếng Anh thương mại nói riêng tại trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng.
Từ khóa: chức năng cú pháp; gia tố tiếng Anh; đặc điểm cú pháp; dịch thuật Anh-Việt thương mại; dịch thuật Anh-Việt chuyên ngành
Abstract:
Through the teaching of English – Vietnamese Translation, on the basis of surveys and the teaching reality, it is realized that one of the major obstacles which students have to encounter in rendering an English text into Vietnamese is due to their limited capacity of grasping the syntactic features of adjuncts in English sentences. This may exert a negative impact on learning Business English – Vietnamese Translation at the Department of English for Specific Purposes (ESP), University of Foreign Languages – the University of Danang. The aim of the paper is to analyze the syntactic functions of adjuncts in English sentences in order to apply to the teaching and practice of ESP– Vietnamese Translation in general and Business English – Vietnamese Translation in particular at our university.
Key words: syntactic functions; adjuncts in English;syntactic features; Business English – VietnameseTranslation; ESP – Vietnamese Translation

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226