ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226
XÁC ĐỊNH PHONG CÁCH TRỰC QUAN-NGÔN TỪ CỦA SINH VIÊN NGOẠI NGỮ TRONG QUÁ TRÌNH XỬ LÝ THÔNG TIN
INDENTIFYING FOREIGN LANGUAGE STUDENTS’ VISUAL-VERBAL STYLE IN INFORMATION PROCESSING
 Tác giả: Đào Thị Thanh Phượng*
Đăng tại: Số 7(68).2013; Trang: 49-53
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Trong thời kỳ hội nhập như hiện nay, truyền thông đa phương tiện (multimédia) là một khái niệm quen thuộc trong trong quá trình dạy và học ngoại ngữ. Giáo viên sử dụng kết hợp các phương tiện như máy chiếu, băng cassette, phim, vidéo… để nâng cao hiệu quả dạy học. Để đạt được mục đich trên, ngoài những kiến thức chuyên môn và phương pháp giảng dạy, người dạy cần phải hiểu rõ phong cách học của sinh viên. Trên thực tế, có những sinh viên rất mạnh trong việc xử lý thông tin bằng hình ảnh, biêu đồ, tuy nhiên có những sinh viên thiên về sử dụng ngôn từ. Mục đích của bài viết là xác định phong cách học của sinh viên theo khuynh hướng trực quan hay ngôn ngữ, từ đó đưa ra những điều chỉnh về phương pháp và nội dung giảng dạy phù hợp với đặc tính của đối tượng sinh viên này.
Từ khóa: phong cách học tập; trực quan; ngôn ngữ; mã hóa kép; khuynh hướng
Abstract:
In current integration, the concept of multimedia is familiar in education, especially in teaching and foreign language learning. In the teaching process, teachers use a combination of media such as projectors, tapes, films, videos... to improve teaching effectiveness and to achieve this purpose, in addition to teaching expertise and methods, teachers need to understand students’ learning styles. In fact, there are many students who are proficient in processing information via images, charts, but there are students who tend to use words. The purpose of this article is to identify students’ learning styles in terms of visual orientation or language orientation and from which to give some suggestions to adjust teaching methods and contents appropriating to students’ characteristics.
Key words: Learning style; visual; verbal; double codage; orientation

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226