ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226

Tạp chí SỐ 12(73).2013 QUYỂN 1

Bìa                    Mục lục                    
TTTiêu đềLượt xemTrang
1Calibrating HEC-HMS model with limited spatial information: a case study in Nongson watershed, Thubon river, Vietnam
Tác giả:  Đỗ Thị Kim Anh*, Lê Minh Cảnh
26731
2Integrating basic skills into analog electronic circuits lab courses at Cantho University
Tác giả:  Lương Vinh Quốc Danh*, Trương Phong Tuyên, Nguyễn Thị Trâm, Huynh Kim Hoa
26117
3Behaviors of circular concrete encased composite columns using steel plate
Tác giả:  Phan Đình Hào*
276713
4Control of a 6-dof haptic feedback device for robotic teleoperation
Tác giả:  Vu Minh Hung, Trinh Quang Trung
193420
5Color charge in schwarzschild like gauge field
Tác giả:  Nguyễn Văn Thuận*
178326
6A study of the electronic structure and thermal properties of g’-Fe4N
Tác giả:  Nguyễn Minh Tiến*, Nguyễn Lê Châu Thành*
190332
7Building an evaluation dataset for Vietnamese information retrieval
Tác giả:  Lâm Tùng Giang, Võ Trung Hùng, Huỳnh Công Pháp,
226938
8Theory of the acoustoelectric current in a quantum well
Tác giả:  Nguyễn Văn Hiếu*, Nguyen Quang Bau
180043
9 Computer simulation of monthly streamflows with Thomas-Fiering model and Gar(1)-fragments model
Tác giả:  Nguyễn Văn Hưng*, Trần Quốc Chiến
230447
10Two new approaches to minimum distance localization
Tác giả:  Dаo Duy Nam; S.A. Ivanovskiy
199453
11Development of flotation technique using γ-Poly Glutamic acid as flotation agent and its application to the removal of fine activated carbon particles and lead ions in solution
Tác giả:  Le Thi Xuan Thuy, Lê Phước Cường*
246959
12Thực tiễn phát triển công nghiệp hỗ trợ trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Tác giả:  Lê Thế Giới*
192866
13 Factors affecting fertility in Danang city
Tác giả:  Trần Lê Yên Hà*
171474
14Strategies used in giving advice by English and Vietnamese students
Tác giả:  Hoàng Trà My*
184679
15Thử nghiệm một vài biện pháp phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên Đại học Sư phạm
Tác giả:  Huỳnh Văn Sơn*
256185
16The effect of advertising on brand equity: empirical evidence from the mobilephone market in central Vietnam
Tác giả:  Nguyễn Trường Sơn*
194290
17The necessity of assessment for learning in building integrated language skills
Tác giả:  Bùi Thị Ngọc Anh*
185398
18Enhancing ability of business English major students in writing business reports
Tác giả:  Lê Thị Bích Hạnh*
2270104
19Personal - response approach VS reader - response approach in literature - based English language teaching
Tác giả:  Đinh Thị Minh Hiền*
1534111
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,501,226